Garantii ja tagastamine

 1. Vastavalt VÕS § 56 lõikele 1 on kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva
  jooksul alates kauba kättesaamisest.

  1. Klient on kohustatud esitama Graveeri.ee korrektse taganemisvormi või
   muu ühemõttelise avalduse e-posti aadressile myyk@graveeri.ee.
  2. Klient kannab lepingust taganemisega seotud transpordikulud, v.a.
   juhul, kui saadetud kaup ei vastanud tellimusele.
  3. ee tagastab tellimuse väärtuse 14 päeva jooksul.
  4. Kaup ei tohi olla kasutatud muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses,
   omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu seda lubataks teha
   Vastasel juhul on Graveeri.ee- l õigus alandada tagastatavat tasu
   vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 2. Vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ei kohaldata 14-päevast tagastusõigust muuhulgas
  toodetele, mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt.

  1. Sellest tulenevalt puudub isikustatud toodete korral taganemisõigus.
 3. Taganemisõigus ei kehti juriidilistele isikutele.
 4. Pretensioonide esitamine
  1. ee vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,mis oli olemas kauba üleandmise hetkel ja ilmnes kuni kahe aasta jooksul alateskauba üleandmisest kliendile.
  2. Puuduse ilmnemisel peab klient hiljemalt kahe kuu jooksul Graveeri.ee- le
   pretensiooni esitama saates selle e-postiga aadressile myyk@graveeri.ee
  3. Pretensioonis tuleb märkida:
   1. kliendi nimi ja kontaktandmed;kaebuse esitamise kuupäev;kauba või teenuse puudus;Graveeri.ee- le esitatav nõue;arve number.
  4. Graveeri.ee vastab pretensioonile 15 päeva jooksul.
  5. Alusetu pretensiooni korral kohustub klient tasuma puuduse tekkepõhjuste
   tõendamise maksumuse, v.a. punktis 1a toodud juhtudel.
  6. Puuduse ilmnemisel peab klient kaupa võimalikult vähe kasutama
   vältimaks selle edasist kahjustumist.
  7. Graveeri.ee parandab või asendab puudusega kauba mõistliku aja jooksul.
  8. Graveeri.ee ei vastuta puuduste eest, mis tekkisid pärast kauba üleandmist
   kliendile.

   1. Selliste puuduste kõrvaldamise eest tasub klient kokkuleppel Graveeri.ee- ga.
   2. Muudel juhtudel kannab Graveeri.ee kõik parandamise või asendamisega seotud kulud.
 • Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Graveeri.ee kõik kaubaga seotud tasud.
 1. Graveeri.ee hüvitab vaid kõige odavama kättetoimetamisviisi saatmiskulu.
 2. Tellimuse osalise tagastamise korral hüvitatakse saatmiskulu proportsionaalselt.
 3. Kaup tuleb Graveeri.ee- le tagastada.
 • Graveeri.ee-l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele, kui see ei ole tekkinud kauba korrapärase kasutamise
  tulemusena.