Garantii ja tagastamine

Vastavalt VÕS § 56 lõikele 1 on kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest

 • Klient on kohustatud esitama Graveeri.ee korrektse taganemisvormi või muu ühemõttelise avalduse e-posti aadressile myyk@graveeri.ee.
 • Klient kannab lepingust taganemisega seotud transpordikulud, v.a. juhul, kui saadetud kaup ei vastanud tellimusele.
 • Graveeri.ee tagastab tellimuse väärtuse 14 päeva jooksul.
 • Kaup ei tohi olla kasutatud muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu seda lubataks teha.
 • Vastasel juhul on Graveeri.ee- l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ei kohaldata 14-päevast tagastusõigust muuhulgas toodetele, mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt

 • Sellest tulenevalt puudub isikustatud toodete korral taganemisõigus.

Taganemisõigus ei kehti juriidilistele isikutele

Pretensioonide esitamine

 • Graveeri.ee vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,mis oli olemas kauba üleandmise hetkel ja ilmnes kuni kahe aasta jooksul alateskauba üleandmisest kliendile.
 • Puuduse ilmnemisel peab klient hiljemalt kahe kuu jooksul Graveeri.ee- le pretensiooni esitama saates selle e-postiga aadressile myyk@graveeri.ee
 • Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Graveeri.ee- le esitatav nõue, arve number.
 • Graveeri.ee vastab pretensioonile 15 päeva jooksul.
 • Alusetu pretensiooni korral kohustub klient tasuma puuduse tekkepõhjuste tõendamise maksumuse
 • Puuduse ilmnemisel peab klient kaupa võimalikult vähe kasutama vältimaks selle edasist kahjustumist.
 • Graveeri.ee parandab või asendab puudusega kauba mõistliku aja jooksul.
 • Graveeri.ee ei vastuta puuduste eest, mis tekkisid pärast kauba üleandmist kliendile –  selliste puuduste kõrvaldamise eest tasub klient kokkuleppel Graveeri.ee- ga ning muudel juhtudel kannab Graveeri.ee kõik parandamise või asendamisega seotud kulud.

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Graveeri.ee kõik kaubaga seotud tasud

 • Graveeri.ee hüvitab vaid kõige odavama kättetoimetamisviisi saatmiskulu.
 • Tellimuse osalise tagastamise korral hüvitatakse saatmiskulu proportsionaalselt.
 • Kaup tuleb Graveeri.ee- le tagastada.
 • Graveeri.ee-l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele, kui see ei ole tekkinud kauba korrapärase kasutamise tulemusena.
0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühi!Toodete kataloog